Oficiálna stránka obce Komárany

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

 • Návrh - Koncepcia rozvoja športu - (viac...)

 • Návrh rozpočtu na roky 2024 - 2026 (viac...)

 • 7.11.2023 - Obecné zastupiteľstvo - V zmysle §12 ods. 1 Zákona SNR č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov z v o l á v a m  zasadnutie obecného zastupiteľstva v Komáranoch na deň 7.11.2023 (t. j. utorok) o 16:30 hod. v zasadačke obecného úradu Komárany (pozvánka)

 • Výskyt ochorenia na žltačku typou A - (viac...)


 • Zápisnica OVK Komárany o výsledku volieb do NS SR 2023 (viac...)

 • 4.10.2023 - Obecné zastupiteľstvo - V zmysle §12 ods. 1 Zákona SNR č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov z v o l á v a m  zasadnutie obecného zastupiteľstva v Komáranoch na deň 4.10.2023 (t. j. streda) o 16:00 hod. v zasadačke obecného úradu Komárany (pozvánka)

 • Oznámenie o strategickom dokumente - Čaklov


 • 27.9.2023 - Obecné zastupiteľstvo - V zmysle §12 ods. 1 Zákona SNR č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov z v o l á v a m  zasadnutie obecného zastupiteľstva v Komáranoch na deň 27.9.2023 (t. j. streda) o 16:30 hod. v zasadačke obecného úradu Komárany (pozvánka)

 • Výberové konanie na funkciu hlavného kontrolóra Obce Komárany (viac...)

 • 18.9.2023 - Obecné zastupiteľstvo - V zmysle §12 ods. 1 Zákona SNR č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov z v o l á v a m  zasadnutie obecného zastupiteľstva v Komáranoch na deň 18.9.2023 (t. j. pondelok) o 16:30 hod. v zasadačke obecného úradu Komárany (pozvánka)

 • 15.9.2023 - Oznámenie ÚV SR o odvolaní mimoriadnej situácie (viac...)

 • Stavebné povolenie - Náhrada nadzemných vedení (viac...)


 • Výzva na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov a iných porastov formou
  verejnej vyhlášky, upozornenie (viac...) (výzva VSD)


 • 24.7.2023 - Obecné zastupiteľstvo - V zmysle §12 ods. 1 Zákona SNR č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov z v o l á v a m  zasadnutie obecného zastupiteľstva v Komáranoch na deň 24.7.2023 (t. j. pondelok) o 16:30 hod. v zasadačke obecného úradu Komárany (pozvánka)


 • Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny (viac...)

 • 28.4.2023 - Obecné zastupiteľstvo - V zmysle §12 ods. 1 Zákona SNR č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov z v o l á v a m 2. zasadnutie obecného zastupiteľstva v Komáranoch na deň 28.4.2023 (t. j. piatok) o 16:30 hod. v zasadačke obecného úradu Komárany (pozvánka)

 • Stanovisko HK k záver. účtu obce za rok 2022 (viac...)
 • Návrh záverečného účtu za rok 2022 (viac...)

 • Oznámenie o začatí stav. konania - náhrada nadzemných vedení (viac...)

 • Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2022 - (viac...)

 • 10.2.2023 - Obecné zastupiteľstvo - V zmysle §12 ods. 1 Zákona SNR č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov z v o l á v a m zasadnutie obecného zastupiteľstva v Komáranoch na deň 10.02.2023 (t. j. piatok) o 16:30 hod. v zasadačke obecného úradu Komárany (pozvánka)   Kontakt

   Obecný úrad
   Komárany 136
   093 01 Vranov nad Topľou

   Tel: 057/ 44 221 26
   e-mail: ocu@komarany.sk

   Úradné hodiny:
   Pondelok 8.00 - 16.00
   Utorok 8.00 - 16.00
   Streda 8.00 - 16.00
   Štvrtok 8.00 - 16.00
   Piatok 8.00 - 16.00
   • Samosprávny kraj:    Prešovský     

   • Okres:   Vranov nad Topľou

   • Región:   Zemplín

   • Počet obyvateľov:    497

   • Rozloha:  4.7ha

   • Prvá písomná zmienka:    v roku 1303

   • Starosta:   Jana Kráľová   Vitajte v našej obci

   Obec Komárany sa nachádza asi 5 km severozápadne od Vranova nad Topľou. Vznik obce sa datuje do roku 1303. Toto tvrdenie sa opiera o Vlastivedný slovník obcí, v ktorom sa uvádza v podobe Komarowecz. Takmer všetky osady boli v blízkom okolí súčasťou panstva Čičva a okrem Komáran a Nižného Kručova patrili do vlastníctva Rozgonyiovcov.


   ...viac

   Farnosť sv.Mikuláša - Soľ
   Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky