Prírodné pomery - Oficiálna stránka obce Komárany

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Prírodné pomery

O obci
Katastrálne územie obce Komárany vypĺňajú geomorfologické celky Beskydské predhorie a Východoslovenská pahorkatina. Je budované jednak paleogénnymi a neogénnymi sedimentami a jednak neovulkanitmi, najmä pyroklastikami geneticky viazanými na vulkanizmus v Slanských vrchoch. Celý chotár je charakteristický mierne modelovaným reliéfom terénu. Nadmorská výška v chotári obce je od 129 m.n.m. (breh Tople) do 311 m.n.m. (Lipová).

Klíma je teplá, mierne vlhká, s chladnou zimou. Charakter podnebia je subkontinentálny.

V najbližšom okolí sa vyskytujú hlavne hnedé pôdy nasýtené a hnedé pôdy nenasýtené s lokálnymi pseudoglejmi, ktoré vznikli na stredne ťažkých zvetralinách rôznych hornín a ilimerizované až ilimerizované oglejené pôdy so sprievodnými pseudoglejmi vytvorené na sprašových hlinách. V riečnej nive Tople sa nachádzajú nivné pôdy, ktoré vznikli na nekarbonátových nivných sedimentoch.
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky