Kronika obce 2013 - Oficiálna stránka obce Komárany

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Kronika obce 2013

O obci > Kronika obce
  • Stolnotenisový turnaj pri príležitosti 68. výročia oslobodenia obce

V sobotu 19. januára 2013 sa pri príležitosti 68. výročia oslobodenia obce uskutočnil už tradičný stolnotenisový turnaj. Podujatie otvoril a súťažiacich privítal starosta obce Ing. Marián Lapko. Súťažilo sa v troch kategóriách. V prvej kategórii súťažili juniori do 18 rokov , v druhej kategórii dospeli nad 18 rokov a v tretej kategórii registrovaní muži. Na fotografii sú zobrazení účastníci turnaja, ktorí sa umiestnili na prvých troch miestach: do 18 rokov: Paľko, Soták, Zeleňák, muži nad 18 rokv: Fečko, Kostura, Lipkoš, Registrovaní: Časar, Rusnák, Bak. Ceny výhercom odovzdal starosta obce.


  • Stavanie mája

V posledný aprílový podvečer si chlapi a chlapci Komáran uctili dievčatá postavením mája v obecnom parku. Pri pohári vina dobrú náladu spevom a hrou na heligonkach vytvorili Bartolomej Bak a Vladimír Kováč za prispevku hlasiviek ostatných spoluobčanov.


  • 710 výročie prvej písomnej zmienky

V mesiaci jún v predvečer dedinského sviatku sv. Jána t.j. 23.6.2013 sa na futbalovom ihrisku usporiadali oslavy prvej písomnej zmienky. V bohatom programe na úvod vystúpili deti MŠ, ktorí svojim programom príjemne prekvapili a potešili všetkých prítomných. Po nich nastúpili postupne skupina Drišlak, Vranovský heligonkari, Araňa z Jarovnic, ženské spevacké skupiny z Čierneho nad Topľou, Čaklova a Kladzian. Zaver programu patril folklórnej skupine Kňahinka. Deti si počas bohatého programu krátili čas na koňoch a iných zábavkách. Ako moderátorka sa uviedla študentka žurnalistiky Anička Ragančiková.


  • Október – mesiac úcty k starším

Dňa 22.10.2014 v popoludňajších hodinách sa uskutočnilo tradičné posedenie s dôchodcami. Prítomných úvodnou básňou privítala p. Guľaková. Po nej sa k jubilujúcim občanom prihovoril F. Mudroň. S programom vystúpili: Deti z MŠ, Vranovský heligonkari a spevácka skupina Ružička. Jubilujúci spoluobčania si pripomínajú:

60 rokov: Darina Hrušková, Zdena Lapková, Jarmila Monoková, Darina Žipajová,
65 rokov: Anna Bohačová, Anna Čandiková, Michal Čandik, Milan Gregus, Mária Ivanová, Mária Kmecová, Božena Kolesárová, MagdalenáPaľková, Mgr. Mária Saboviková, Pavol Spišák
70 rokov: Helena Kakutová, Anna Kľučarová, Ing. Ján Kolesár, Helena Kráľová, Mária Lukáčová, Mária Miklošová
75 rokov: Anna Demčaková, Mária Chromiková, Anna Jakubčinová, Otto Lukáč
80 rokov: Helena Fečová, Anna Pavlová
85 rokov: Alžbeta Baková, Mária Čandiková, Jozef Demčák, Anna Gregusová
90 rokov: Anna Kosturová


  • Mikuláš

Ani tohto roku Mikuláš detí nesklamal. Večer, dňa 5. decembra navštívil detí v Komáranoch v sprievode čerta a anjela s vrecom plných darčekov a sladkostí, ktorým sa detí veľmi tešili. Do materskej škôlky prišiel na ďalší deň dopoludnia, dokonca na koňoch. Najprv rozdal malým škôlkarom chutné odmeny za dobré správanie v uplynulom roku (určite do rodičia potvrdia). A potom dovolil deťom povoziť sa na svojom koňovi, resp. na ostatných dvoch tátošoch, na ktorých docválali anjel s čertom.

  • Spoločenská kronika

Prišli medzi nás

Viktória Demčáková, narodená dňa 15.3.2013
Pavol Fedorčák, narodený dňa 29.10.2013
Nina Hromádková narodená dňa 15.5.2013
Tomáš Nábožný narodený dňa 14.8.2013
NellaRezanková narodená dňa 24.9.2013
Matej Šimák narodený dňa 17.5.2013

Odišli od nás

Michal Fedor dňa 1.1.2013 vo veku 72 rokov
Jozef Paľko dňa 5.1.2013 vo veku 66 rokov
Ján Kopčák dňa 28.2.2013 vo veku 85 rokov
Ján Tarkanič Ing. dňa 17.3.2013 vo veku 51 rokov
Michal Žipaj dňa 16.4.2013 vo veku 91 rokov
Mária Fečková dňa 23.10.2013 vo veku 83 rokov
Mária Kovková dňa 10.12.2013 vo veku 61 rokov

Manželstvo uzatvorili

Slavomír Kmec - Lucia Juhásová 18.5.2014

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky