Dokumenty - Oficiálna stránka obce Komárany

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Dokumenty

Samospráva
V zmysle zákona 448/2008, § 72 ods.20
(20) Poskytovateľ sociálnej služby je povinný zverejniť na svojom webovom sídle, a ak ho nemá, na inom verejne dostupnom mieste
a) priemerné ekonomicky oprávnené náklady podľa odseku 2 písm. a) a odseku 3 písm. a) za predchádzajúci rozpočtový rok najneskôr do konca februára príslušného rozpočtového roka,
b) priemerné ekonomicky oprávnené náklady podľa odseku 2 písm. a) a odseku 3 písm. a) za predchádzajúci rozpočtový rok v štruktúre podľa odseku 5 najneskôr do konca apríla príslušného rozpočtového roka.

  • 11/12/2020 - Schválený rozpočet 2021-2023 (viac...)
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky