Demografické údaje - Oficiálna stránka obce Komárany

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Demografické údaje

O obci

Počet obyvateľov celkom k 16.11.2012:   479

z  toho občanov /nad 15 rokov/:   398

detí /do 15 rokov/:                81

z toho rómskych dospelých:   17

rómskych detí:              11

Priemerný vek:     39,42 roka

Prehľad obyvateľov podľa veku a pohlavia k 16.11.2012:

Deti: /do 15 rokov/

dievčatá:   44

chlapci:     37

Spolu:       81

Mládež: /od 15 do 18 rokov/

dievčatá:   6

chlapci:      8

Spolu:      14

Dospelí:

ženy:    200

muži:    184

Spolu:   384

Zmeny v stave obyvateľov za obdobie od 01.01.2012 do 16.11.2012

Prihlásených:   15

z toho občanov:   6

detí:           9

z  toho narodených:    7

Odhlásených:   8

Zomrelých:       2

Celkový prírastok:   5

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky