aktuality 2022 - Oficiálna stránka obce Komárany

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

aktuality 2022
 • 28. november 2022 - Obecné zastupiteľstvo - V zmysle §12 ods. 1 Zákona SNR č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov z v o l á v a m ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva na obecnom úrade na deň 28/11/2022 o 16.30 hod. v zasadačke obecného úradu. (pozvánka)


 • 7. október 2022 - Obecné zastupiteľstvo - V zmysle §12 ods. 1 Zákona SNR č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov z v o l á v a m zasadnutie obecného zastupiteľstva na obecnom úrade na deň 7/10/2022 o 16.30 hod. v zasadačke obecného úradu. (pozvánka)
 • 8. júl 2022 - Obecné zastupiteľstvo - V zmysle §12 ods. 1 Zákona SNR č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov z v o l á v a m zasadnutie obecného zastupiteľstva na obecnom úrade na deň 8/7/2022 o 16.30 hod. v zasadačke obecného úradu. (pozvánka) • Protestné zhromaždenie 24. júna 2022 (viac...)


 • Oznam o výluke železničnej dopravy v úseku trate:

 • 21. apríl 2022 - Obecné zastupiteľstvo - V zmysle §12 ods. 1 Zákona SNR č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov z v o l á v a m zasadnutie obecného zastupiteľstva na obecnom úrade na deň 21/4/2022 o 16.30 hod. v zasadačke obecného úradu. (pozvánka)


 • Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru - V územnom obvode okresu Vranov nad Topľou je vyhlásený čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru od 25.3.2022 od 9,30 hod do odvolania. Viac info tu.


 • 4. marec 2022 - Obecné zastupiteľstvo - V zmysle §12 ods. 1 Zákona SNR č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov z v o l á v a m zasadnutie obecného zastupiteľstva na obecnom úrade na deň 4/3/2022 o 16.30 hod. v zasadačke obecného úradu. (pozvánka)

 • Úroveň vytriedenosti komunálneho odpadu za rok 2021 (viac...)

 • ZMOS ZAČÍNA ZBER PODPISOV ZA VIAC VOLEBNÝCH OBVODOV PRE PARLAMENTNÉ VOĽBY (viac...)(plagát)
   Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky