aktuality 2015 - Oficiálna stránka obce Komárany

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

aktuality 2015

Aktuality z obce
30.december 2015 - Osobná gratulácia z obecného úradu v rodine Lukáša Gregusa k narodeniu dvojičiek... Gratulujeme a dúfame, že takýchto návštev absolvujeme v našej obci čo najviac!14. december 2015 - Obecné zastupiteľstvo - V zmysle §12 ods. 1 Zákona SNR č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov z v o l á v a m 12. zasadnutie obecného zastupiteľstva na obecnom úrade na deň 16. októbra 2015 ( t.j. piatok ) o 18.00 hod. v zasadačke obecného úradu. (pozvánka)

7. december 2015 - Výzva na predloženie ponuky - CPV71320000-7 - Stavebný dozor - multifunkčné a detské ihrisko (viac...)

7. december 2015 - Výzva na predloženie ponuky - CPV71320000-7 - Stavebný dozor - rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov (viac...)

4. december 2015 - Výzva na predloženie ponuky - CPV71320000-7 - multifunkčné a detské ihrisko (viac...)

4. december 2015 - Výzva na predloženie ponuky - CPV71320000-7 - rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov (viac...)

11. november 2015 - Obecné zastupiteľstvo - V zmysle §12 ods. 1 Zákona SNR č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov z v o l á v a m 13. zasadnutie obecného zastupiteľstva na obecnom úrade na deň 11. novembra 2015 ( t.j. streda ) o 17.00 hod. v zasadačke obecného úradu. (pozvánka)


16. október 2015 - Obecné zastupiteľstvo - V zmysle §12 ods. 1 Zákona SNR č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov z v o l á v a m 12. zasadnutie obecného zastupiteľstva na obecnom úrade na deň 16. októbra 2015 ( t.j. piatok ) o 18.00 hod. v zasadačke obecného úradu. (pozvánka)

1. október 2015 - Obecné zastupiteľstvo - V zmysle §12 ods. 1 Zákona SNR č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov z v o l á v a m 11. zasadnutie obecného zastupiteľstva na obecnom úrade na deň 1. októbra 2015 ( t.j. štvrtok ) o 17.00 hod. v zasadačke obecného úradu. (pozvánka)

29. júl 2015 - Obecné zastupiteľstvo - V zmysle §12 ods. 1 Zákona SNR č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov z v o l á v a m 10. zasadnutie obecného zastupiteľstva na obecnom úrade na deň 29.07.2015 ( t.j. streda ) o 17.00 hod. v zasadačke obecného úradu. (pozvánka)

21. júl 2015 - Prerušenie elektrickej energie (viac...)

27. jún 2015 - Futbalový turnaj - V sobotu 27.júna 2015 sa v našej obci konal turnaj „zrelých pánov“, ktorého sa zúčastnili družstvá z Čaklova, Merníka a Komáran. (viac...)

24. jún 2015 - Obecné zastupiteľstvo - V zmysle §12 ods. 1 Zákona SNR č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov z v o l á v a m 9. zasadnutie obecného zastupiteľstva na obecnom úrade na deň 24.06.2015 ( t.j. streda ) o 17.00 hod. v zasadačke obecného úradu. (pozvánka)

9. jún 2015 - Záverečný účet obce a rozpočtové hospodárenie za rok 2014 (viac...)

7. jún 2015 - Roztoky v Banskom - Strieborné pásmo pre našu MSSk Lipka (viac)

3. jún 2015 - Oznámenie o výluke (viac...)

30. máj 2015 - Medzinárodný deň detí v Komáranoch (viac...)

28. máj 2015 - Obecné zastupiteľstvo - V zmysle §12 ods. 1 Zákona SNR č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov z v o l á v a m 8. zasadnutie obecného zastupiteľstva na obecnom úrade na deň 28.05.2015 ( t.j. štvrtok ) o 17.00 hod. v zasadačke obecného úradu. (pozvánka)

7. máj 2015 - Deň matiek. (fotogaléria)

5. máj 2015 - Oznámenia o strategickom dokumente - Generel dopravnej infraštruktúry Prešovského kraja (stiahni)

30.apríl 2015 - V duchu tradícií sme v našej malebnej obci zorganizovali 30.4.2015 akciu Stavanie mája... Aj samotné nebo sa tešilo, keďže sme boli obdarení objatiami slnečných lúčov. A jeden z najroztomilejších pohľadov – je pohľad na pobehujúce hravé deti, ktoré s nadšením ozdobovali „máj“  stužkami... Nechýbala malá sladká odmena a napokon duše občanov boli pohladené spevom našej folklórnej skupiny LIPKA. Verme, že zima je už nadobro preč a s ňou aj všetko zlé... (keďže stavanie mája symbolizuje nie len výhru jari nad zimou, ale v prenesenom význame aj výhru dobra nad zlom)
Verme aj, že nás čaká pekný, úspešný, plodný  a radostný rok  pre každého obyvateľa našej obce!

30. apríl 2015 - Obecné zastupiteľstvo - V zmysle §12 ods. 1 Zákona SNR č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov z v o l á v a m 7. zasadnutie obecného zastupiteľstva na obecnom úrade na deň 30.04.2015 ( t.j. štvrtok ) o 17.00 hod. v zasadačke obecného úradu. (pozvánka)

14. apríl 2015 - Kanalizácia - Žiadosti o pripojenie sa na verejnú kanalizáciu treba osobne predkladať na pobočke zákazníckeho centra Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s.  - závod Vranov nad Topľou na Mlynskej ulici. (oznam)

27. marec 2015 - Hlavný kontrolór - OBEC KOMÁRANY vyhlasuje podľa  § 18a ods. 2 zák.č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v zmysle uznesenia Obecného zastupiteľstva  v obci Komárany zo dňa 26.3.2015 termín výberového konania na obsadenie funkcie hlavného kontrolóra Obce Komárany. (viac...)

26. marec 2015 - Obecné zastupiteľstvo - V zmysle §12 ods. 1 Zákona SNR č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov z v o l á v a m 6. zasadnutie obecného zastupiteľstva na obecnom úrade na deň 26.03.2015 ( t.j. štvrtok ) o 18.00 hod. v zasadačke obecného úradu. (pozvánka)

25. marec 2015 - Schôdza COOP - Dozorný výbor COOP Jednota v Komáranoch p o z ý v a
členov na výročnú schôdzu, ktorá sa uskutoční v stredu 25.3.2015 o 15:00 hod. v predajni Coop Jednota Komárany. (viac...)

22. február 2015 - Obecné zastupiteľstvo - V zmysle §12 ods. 1 Zákona SNR č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov z v o l á v a m  5. zasadnutie obecného zastupiteľstva na obecnom úrade na deň 22.02.2015 ( t.j. nedeľa ) o 18.00 hod. v zasadačke obecného úradu. (uznesenie)

18. február 2015 - Verejné zhromaždenie - Dňa 18.februára o 15.00 hod. sa konala verejná schodza, na ktorú boli prizvaní aj zástupcovia s VVS, a.s. Dostavila sa pani riaditeľka VVS, a.s. závod VT - pani Ing. Kavuličová, ktorá podrobne vysvetlila zúčastneným technické podmienky pripojenia sa na kanalizáciu v našej obci. Občania boli informovaní aj zo strany zástupcov obce o aktuálnom stave výstavby kanalizácie v našej obci, kde táto je skolaudovaná. Po nadobudnutí právoplatnosti kolaudácie v obci Nižný Kručov, ktorá je súčasťou projektu výstavby kanalizácie sa budú môcť všetci občania našej obce pripojiť  - predpokladaný časový horizont cca. do dvoch mesiacov (začiatok mája 2015)
V závere verejnej schôdze prebiehala diskusia, počas ktorej sme sa snažili zodpovedať na všetky dotazy občanov...
Napojenie sa na kanalizáciu naberá reálne kontúry, verme že čoskoro budme všetci toto spokojne využívať...

7. február 2015 - Obecné zastupiteľstvo - V zmysle §12 ods. 1 Zákona SNR č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov z v o l á v a m 4. zasadnutie obecného zastupiteľstva na obecnom úrade na deň 09.02.2015 ( t.j. pondelok ) o 18.00 hod. v zasadačke obecného úradu. (pozvánka) (uznesenie)

17. január 2015 - Stolnotenisový turnaj - Obec Komárany usporiadala stolnotenisový turnaj, ktorý sa uskutočnil 17. januára 2015 v priestoroch KD pri príležitosti 70. výročia oslobodenia obce. (fotogaléria)

16. január 2015 - Obecné zastupiteľstvo - V zmysle §12 ods. 1 Zákona SNR č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov z v o l á v a m 3.   zasadnutie obecného zastupiteľstva  na deň 16.  januára    2015 ( t.j.  piatok   )  o 18. 00 hod. v zasadačke Obecného úradu. (pozvánka) (uznesenie)


1. január 2015 - Webstránka obce
Vážení návštevníci oficiálnej stránky obce Komárany, oznamujeme vám, že v súčasnosti postupne napĺňame databázy nových podstránok údajmi (aj vybranými  archívnymi).
Ospravedlňujeme sa za to, že momentálne sa nedostanete ku všetkým  informáciám, ktoré na našich podstránkach očakávate. Napriek tomu veríme, že sa na našu stránku vrátite a opäť sa stanete našimi spokojnými návštevníkmi webstránky Komárany.

Za pochopenie a trpezlivosť ďakujeme.
starostka obce Komárany
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky