2018 - Stavanie mája - Oficiálna stránka obce Komárany

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

2018 - Stavanie mája

Fotogaléria > Fotogaléria 2018
Stavanie mája
Dňa 30.apríla 2018 – popoludnie pred 1. májom
sa  v obci Komárany konala tradičná spoločenská udalosť: „STAVANIE MÁJA“

Po minulé roky bolo u nás zvykom, že sme sa stretli pri parčíku pri kostole, no ale tohto roku sme stavaniu mája dali  „nový šat“ - a to aj vďaka inšpirácii a kontaktu s Maticou slovenskou. Pri tejto príležitosti prijal naše pozvanie aj predseda Matice slovenskej JUDr. Marián Gešper.
Po úvodnom slove starostky obce, vystúpili s roztomilým programom deti z miestnej materskej školy. Posledný veršík z ich novej pesničky znel:

„ Chceme behať, chceme skákať. Veď nám pofúkate rany...
Chceme behať, chceme skákať – Milujeme Komárany!“

Následne vystúpila „LIPKA“ (Naša Komáranska  ľudová spevácka skupina, ktorá je pre nás už neodmysliteľným folklórnym prvkom pri takýchto akciách ). Opäť obohatili svoj repertoár – tentokrát aktuálne k tradíciám aj k našej nádhernej obci a vlasti. Zúčastnených zaujal svojim príhovorom aj predseda Matice sovenskej, ktorý okrem iného spomenul aj niekoľko zaujímavých a významných historických momentov týkajúcich sa priamo našej obce.

Stavanie mája symbolizuje predovšetkým vyjadrenie radosti z toho, že prichádza jar a symbolizuje víťazstvo nad zimou, dokonca víťazstvo dobra nad zlom... Je to vlastne oslava života  ale aj prírody. No a keď sa oslavuje – nemal by chýbať spev, tanec a  ani pohostenie. Pripravili sme chlieb s masťou a cibuľou, domáce koláče a veľkým prekvapením (nie len pre pána predsedu)   bola veľká torta s erbom obce a znakom Matice slovenskej.  Zlatým klincom programu bol  presun ozdobeného mája na voze ťahanom koňmi... Koníky bez problémov odviezli máj, „LIPKU“ aj niekoľko nadšených detí k miestnemu parčíku, kde sme následne máj postavili a ešte sa trochu pohostili a zaspievali si... Aj „nebo nám bolo naklonené“ nádherným počasím a preto veríme, že každý kto prišiel -  neoľutoval.

Na záver členovia Lipky so starostkou obce Janou Kráľovou pozvali predsedu Matice slovenskej do priestorov pri Obecnom úrade, aby mu ukázali kde sa stretávajú pri nacvičovaní spevu a kde pripravujú svoje vystúpenia.
Diskutovalo sa aj o spoločných plánoch do budúcnosti v prospech obce Komárany, o  spoločných aktivitách, ktorými budeme zachovávať kultúrne dedičstvo, zveľaďovať obec a dôstojným spôsobom pripomínať dôležité historické udalosti.  
Bola to nádherná akcia.


Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky