2017 - Prenosné planetárium - Oficiálna stránka obce Komárany

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

2017 - Prenosné planetárium

Fotogaléria > Fotogaléria 2017
PRENOSNÉ PLANETÁRIUM V NAŠEJ OBCI
10.11.2017 sme pripravili pre deti z Komáran  (a ich blízkych) ASTRO SHOW v prenosnom planetáriu...
Premietanie priamo v nafukovacej kupole v našom  kultúrnom dome detičky veľmi zaujalo.  Program bol zostavený zábavne, poučne a v súlade s cieľmi štátneho vzdelávacieho programu. Nadväzovať na získané vedomosti budú naše deti v MŠ aj prostredníctvom vedecko -  bádateľského krúžku, ktorý  lektoruje RNDr. Anna Mária  Krajníková, PhD.  Vďaka jej aktivite  deti získali pekné tričká s názvom našej MŠ a špeciálnym logom  NASA   

DETI SÚ ZHMOTNENÁ NÁDEJ A NAŠA BUDÚCNOSŤ

Jana Kráľová,
starostka obce


Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky