2015 - Úcta k starším - Oficiálna stránka obce Komárany

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

2015 - Úcta k starším

Fotogaléria > Fotogaléria 2015
Úcta k starším
Dňa 17.10.2015 sa v KD v našej obci uskutočnilo stretnutie občanov pri príležitosti
„OKTÓBER MESIAC ÚCTY K STARŠÍM“.

Bolo to milé posedenie, ktorého zámerom bolo „rozohriať srdcia“ v sychravom počasí...
Na úvod vystúpili deti z MŠ, nádherným spevom sa opäť predstavila naša LIPKA, príhovor mala starostka obce aj hostia Ing. Jozef Berta (poslanec VÚC , starosta obce Soľ), Ing. Štefan Topľanský (riaditeľ Pozemkového a lesného odboru vo VT) a Mária Janočková, ktorá bude pôsobiť ako vedúca denného stacionára v našej obci.
Osobne sme gratulovali našim spoluobčanom, ktorí v tomto roku oslavujú okrúhle životné jubileá od 70 rokov.


HLAVNOU MYŠLIENKOU STRETNUTIA BOLO PODČIARKNUŤ SKUTOČNOSŤ,
ŽE SENIORSKÝ VEK NIE JE KONCOM MLADOSTI,
ALE ZAČIATKOM ZRELOSTI.Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky