2015 - Stretnutie JDS - Oficiálna stránka obce Komárany

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

2015 - Stretnutie JDS

Fotogaléria > Fotogaléria 2015
29.8.2015 - Stretnutie JDS
29.8.2015 som bola pozvaná na stretnutie, ktoré organizovali členovia Jednoty dôchodcov na Slovensku z Komáran. Pozvaní boli aj členovia zo susedných obcí Soľ, Čaklov a Sačurov. Zišli sme sa v takejto milej konštalácii, hlavne preto, aby sme si ako občania a susediace obce navzájom prehĺbili vzťahy – a obohatili sa navzájom svojimi skúsenosťami, nápadmi a zážitkami... Prítomní medzi sebou „podebatovali“, pospomínali, zaspievali - aj spolu s našou „Lipkou“, bez ktorej by už asi ani jedna takáto akcia nebola úplná ...

Vzhľadom na skutočnosť, že práve v tento deň bolo 71.výročie SNP, tak z úcty k našim predkom som pri tejto príležitosti vyjadrila: Vážme si slobodu a činy tých, ktorí sa napriek ťažkým podmienkam dokázali vzoprieť zlu, bojovať za svoje ideály, bojovať ťažko za slobodu aj pre nás – pre ďalšie generácie... Podstúpili utrpenie a zomierali.
Nám už ostáva len skonštatovať, že jedným z najušľachtilejších snažení človeka – je úsilie o spravodlivosť a mier.

Buďme si teda „skalou na ktorej sa dá stavať“, aby už nikdy v histórii nejestvovali tragické situácie, kedy sa človek musí brániť zbraňou...

Nech je nám každý deň – tou najväčšou zbraňou: úsmev a dobrá nálada! A o to v tento deň nebola núdza. Viac napovedia fotografie na našej stránke www.komarany.sk

Chutné a štedré pohostenie a nádherná torta, ktorú špeciálne pre túto príležitosť upiekla pani Anička Lipkošová - bolo jednoducho super. Ale hostia len tak nesedeli. Družstvá mužov a žien z jednotlivých obcí súťažili v rôznych športových disciplínach a následne boli vyhodnotení a ocenení peknými obrazmi ... (páčilo sa mi, že rozhodca povolil „doping“) 

Na záver bola zapálená vatra, ktorej svetlo sa prelínalo so spevom prítomných....
Ďakujem za pozvanie a pripájam zopár fotografií pre priblíženie sobotňajšej atmosféry.

Jana Kráľová, Starostka obce

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky