2015 - Deň matiek - Oficiálna stránka obce Komárany

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

2015 - Deň matiek

Fotogaléria > Fotogaléria 2015
2015 - Deň matiek
Už samotné vyslovenie slova MAMA - vzbudzuje úctu a dojíma.
Básnik Miroslav Válek v jednej zo svojich najznámejších básní vyjadruje: „Domov sú ruky, na ktorých smieš plakať“
V bežnom živote je tomu tak, že práve v náručí matky je tzv. „dovolené“ plakať....
Matkina náruč totiž nepozná výčitky, matkine srdce okamžite odpúšťa a matkine objatie uzdravuje.
Veď nie raz sme to zažili, že po páde a plači – stačí matkino objatie a potom už akosi nebolí... Stačí mamkino pohladenie a rana už nie je také boľavá .... Bolesť - je totiž slabšia ako láska matky!
Nikto matkám nespočíta koľko prebdených nocí presedeli pri posteliach svojich detí, keď ich deti boli choré či ohrozené...
Nikto už nespočíta koľko modlitieb vyslovila každá matka a vždy bude vyslovovať za svoje deti...
Mama, žena ktorá nám dala život – si zaslúži úctu, pohladenie, objatie a hlavne je potrebné: vždy si nájsť čas pre matku... Lebo miesto matky je nenahraditeľné.....
Ak dieťa povie matke: „choď spať, nemusíš ma čakať....“ Mama aj tak bude čakať.... mama vždy v podvedomí čaká na objatie dieťaťa... ( či ma dieťa rok alebo 40 rokov..)
Niekedy musíme my samy dospieť a mať vlastné deti, aby sme pochopili čo cítili naše mamy - keď sa o nás báli, čo cítili naše mamy, keď sa nám nedarilo, alebo keď sme boli smutní...
Vraj najkrajším poslaním ženy – je byť matkou...
Súhlasím a veľmi prajem nám všetkým, aby sme žili v radosti a láskavej symbióze detí, rodičov, priateľov... zdraví a v mieri...
...a ešte by bolo super keby aj v bohatstve a v kľude – bez stresov a bez zhonu....
...Ešte smerom k pani riaditeľke a pani učiteľke by som chcela vyjadriť svoju úctu za to, že vo svojej práci mnohokrát suplujú úlohu matky.... Utrú slzičku, pofúkajú boliestku, pohladia...
Tak nech máme veľa detí v MŠ, nech deti radi chodia do MŠ a nech sa nám podarí postupne našu MŠ zveľaďovať....
Na záver , krátke slovo básnika:
Mamičke....
Počul som z okna matkin hlas –
A hneď som vedel, že deň bude krásny...
Videl som z neba pekný jas
A hneď sadám k básni...

Ďakujem Bože, za matkine ruky, ktoré nám tak veľmi treba...
Ďakujem Bože, za matkino objatie, ktoré - nám zosobňuje - Teba...
Ďakujem, Bože za istotu, ktorú v Tebe máme –
Ďakujem Tebe, Pane a ďakujem mame....

Jana Kráľová
Starostka obceNávrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky